Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej
Katalog przykładów

Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej

Udostępnij:

seria wydawnicza
Seria tematyczna FRSE
autorzy / redaktorzy
Poczmańska Agata
Stęchły Wojciech
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2018
ISBN / ISSN
978-83-65591-73-9
hasła przedmiotowe
efekty uczenia się
Kształcenie i szkolenia zawodowe
Kształcenie zawodowe
Mobilność edukacyjna
weryfikacja efektów uczenia się
język
polski
program
ECVET
szczegółowe informacje

"Z ogromną satysfakcją prezentujemy materiał informacyjny dotyczący stosowania Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na zasadach programu Erasmus+.
Materiał ten jest skierowany przede wszystkim do osób planujących lub realizujących projekty mobilności edukacyjnej z wykorzystaniem założeń ECVET, a więc osób przygotowujących dokumentację aplikacyjną, koordynatorów projektów, dyrektorów instytucji, instruktorów, nauczycieli i metodyków, a także innych osób zaangażowanych w realizację projektu i współpracę z partnerami zagranicznymi."

Ze wstępu.