Zadaj pytanie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. 22 46 31 209
e-mail: czytelnia@frse.org.pl
www.frse.org.pl

Zespół Upowszechniania Rezultatów i Narzędzi Wspierających

Marta Majka-Biskup
tel. 22 46 31 209
e-mail: mmajka@frse.org.pl
Ewa Koźbiał
tel. 22 46 31 268
e-mail: ekozbial@frse.org.pl