Proces Boloński. To już 10 lat

Proces Boloński. To już 10 lat

Udostępnij:

autor / redaktor
Kraśniewski Andrzej
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2009
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-87716-00-4
liczba stron
126
hasła przedmiotowe
Proces Boloński w Polsce
Przebieg Procesu Bolońskiego
Studia doktoranckie
język
polski
program
Uczenie się przez całe życie
szczegółowe informacje

Podstawowa część publikacji dotyczy zjawisk i trendów obserwowanych w Procesie Bolońskim z perspektywy europejskiej. Omówiono zasadnicze wątki Procesu Bolońskiego, pominięto natomiast w znacznym stopniu niektóre istotne działania „równoległe”, mające ścisły związek z Procesem, takie jak zainicjowane i finansowane przez Komisję Europejską programy wymiany akademickiej.