Social Erasmus. Zaangażuj się!
Become Involved!

Social Erasmus. Zaangażuj się!

Udostępnij:

ang.
Become Involved!
autorzy / redaktorzy
Jaczewska Ewa
Żochowska Katarzyna
Pawłowiec Agnieszka
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2012
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
liczba stron
70
hasła przedmiotowe
Erasmus Student Network
ESN
Studenci
Uniwersytet
Wymiana studentów
Zagraniczni studenci
języki
polski
angielski
programy
Erasmus
Uczenie się przez całe życie
szczegółowe informacje

Publikacja przedstawiająca inicjatywy realizowane w Polsce w ramach projektu SocialErasmus przez poszczególne sekcje stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska.