The Web We Want
Nauczyciele online

The Web We Want

Udostępnij:

Jak cytować?

szczegółowe informacje

Dla wielu młodych ludzi z początku XXI wieku ich osobowość online, kontakty społeczne i aktywność w wirtualnym świecie są równie ważne, jak ich życie w świecie rzeczywistym. Dlatego też nauczyciele muszą to uwzględniać i pomagać młodzieży w jak najlepszym wykorzystaniu oferowanych przez technologie internetowe i media społecznościowe okazji do rozwijania kompetencji kluczowych, nauczyciele powinni też – co jest być może nawet ważniejsze – pomagać młodzieży w stawaniu się rozważnymi i odpowiedzialnymi obywatelami.