Biuletyn Programu Leonardo da Vinci

Biuletyn Programu Leonardo da Vinci

Udostępnij:

autorzy / redaktorzy
Atłas Anna
Fabjanowski Mateusz
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
wydanie
3/2008
rok wydania
2008
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Biuletyn
ISBN / ISSN
1898-9365
liczba stron
36
hasła przedmiotowe
Kompetencje zawodowe
Programy nauczania
Standardy pracy
Zdrowie publiczne
język
polski
programy
Leonardo da Vinci
Uczenie się przez całe życie
szczegółowe informacje

Biuletyn Programu Leonardo da Vinci nr 3/2008 przedstawia przykłady działań finansowanych ze środków programu w zakresie podnoszenia standardów pracy i usług w opiece medycznej, wspierania bezpieczeństwa zdrowotnego przez profilaktykę, diagnostykę i terapię oraz innowacyjnych programów nauczania i akredytacji w obszarze zdrowia publicznego. Każdy numer biuletynu podejmuje różne zagadnienia, które zostały opisane w hasłach przedmiotowych.