EDUinspiracje 2016
Przykłady dobrych praktyk

EDUinspiracje 2016

Udostępnij:

szczegółowe informacje

Konkurs EDUinspiracje organizowany jest w 2016 roku już po raz szósty. Jest to konkurs, który pozwala na wyróżnienie
najlepszych projektów realizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji, pozwalają na wytworzenie innowacyjnych rezultatów, wpływają na rozwój zawodowy i osobisty tysięcy uczestników – uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, edukatorów, trenerów. Aby podkreślić szczególne znaczenie trwałości opracowanych rezultatów, hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”.