Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole
Tom 7 Serii Naukowej FRSE

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole

Udostępnij:

szczegółowe informacje

"Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole" to już 7 tom z Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE, zapoczątkowanej w 2018 roku.

Książka poświęcona jest edukacji włączającej, czyli czołowego paradygmatu pedagogiki specjalnej. W części I. Autorzy artykułów omówili
aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej, uwzględniając perspektywy zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców.
Autorzy artykułów w części II. przeanalizowali model szkoły i przedszkola włączającego pod względem rozwiązań finansowych, organizacyjnych i pedagogicznych. W trzeciej części prezentowane są rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych.