ECVET Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej
Katalog przykładów

ECVET Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej

Udostępnij:

szczegółowe informacje

"Z ogromną satysfakcją prezentujemy materiał informacyjny dotyczący stosowania Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na zasadach programu Erasmus+.
Materiał ten jest skierowany przede wszystkim do osób planujących lub realizujących projekty mobilności edukacyjnej z wykorzystaniem założeń ECVET, a więc osób przygotowujących dokumentację aplikacyjną, koordynatorów projektów, dyrektorów instytucji, instruktorów, nauczycieli i metodyków, a także innych osób zaangażowanych w realizację projektu i współpracę z partnerami zagranicznymi."

Ze wstępu.

English version: http://czytelnia.frse.org.pl/learning-outcomes-and-their-assessment-learning-mobility-projects/