Europa dla Aktywnych 3/2016
Nowe pomysły dla Starego Świata

Europa dla Aktywnych 3/2016

Udostępnij:

szczegółowe informacje

Prawie 3 mld złotych otrzymają w najbliższych latach młodzi, kreatywni Polacy, którzy zdecydują się rozwijać innowacyjne technologie. Tak zapowiada na łamach „Europy dla Aktywnych” wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Program Start in Poland ma być jednym z głównych filarów rządowego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dla młodych Polaków przewidziano w nim ważne role – związane nie tylko z rozwojem innowacyjnych produktów i usług, ale także przemysłu.

Co zrobić, by młode pokolenie było w stanie sprostać stawianym wyzwaniom? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, nie mówiąc o potrzebie edukacji, rozumianej jako rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych. By pokolenie dwudziesto- i trzydziestolatków mogło realizować ambitne cele, trzeba dbać o jego ciągły rozwój, zaczynając już od etapu edukacji szkolnej. Potrzebę zmian w systemie edukacji dostrzegł już MEN i opracował reformę oświaty, która m.in. wprowadza do szkół kodowanie. Postępy dokonują się również w dziedzinie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych.

Przygotowanie młodego pokolenia do nowych wyzwań nie jest też możliwe bez działań pozaformalnych – m.in. budowania środowiska młodych liderów. Ludzi odpowiedzialnych społecznie i lokalnie, tworzących relacje i rozumiejących otaczający ich świat. Zadających trudne pytania i szukających właściwych odpowiedzi. Takich, którzy przyjadą do Nowego Sącza na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Impreza ta od 11 lat stanowi platformę budowania międzynarodowego dialogu, który jest kluczowy dla stworzenia środowiska odpowiedzialnie podchodzącego do spraw polityki państwa i rozwoju edukacji.

Dbanie o rozwój młodego pokolenia to także misja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Realizujemy ją prowadząc dwustronne programy wymiany młodzieży (np. z Ukrainą), a także wdrażając szereg inicjatyw i projektów edukacyjnych finansowanych głównie z programu Erasmus+. O ich wysokiej skuteczności piszemy w tym numerze „Europy dla Aktywnych”.

Wspieranie rozwoju jest także celem naszego kwartalnika – bo tylko dobrze poinformowani mogą wprowadzać właściwe zmiany. Zapraszamy do lektury i czerpania inspiracji!