Fundusz Pełen wiedzy
Raport z badania ewaluacyjnego projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego

Fundusz Pełen wiedzy

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autorzy / redaktorzy
Joanna Dabrowska-Resiak
Michał Pachocki
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2017
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-83-65591-19-7
liczba stron
52
hasła przedmiotowe
Analiza badań
Analizy-badania
Badania i analizy
Edukacja
Efekty kształcenia
Efekty programu
Ewaluacja
Ewaluacja jakości kształcenia
język
polski
program
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
szczegółowe informacje

Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012-2016). W szczególności skupiono się w nim na:
• ocenie wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w ramach FSS;
• ocenie jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS;
• ocenie tego, jak projekty realizowane w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniły się do osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych FSS.
Badanie ewaluacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta on-line) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci oceniający wnioski.