Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły?
Raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej

Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły?

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autor / redaktor
Michał Pachocki
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2019
miejsce wydania
Warszawa
ISBN / ISSN
978-83-65591-91-3
liczba stron
66
hasła przedmiotowe
Analiza badań
Badania i analizy
Mobilność edukacyjna
język
polski
program
Erasmus+
szczegółowe informacje

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania projektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej dofinansowanych w ramach programu Erasmus+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która jest odpowiedzialna za wdrażanie tego programu w Polsce. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. w szkołach, które właśnie zakończyły projekty z pierwszego konkursu wniosków. Wyniki przeprowadzonych wówczas ankiet, wywiadów grupowych i studiów przypadku wybranych dobrych praktyk zostały opublikowane w raporcie "Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły" (https://czytelnia.frse.org.pl/mobilni-nauczyciele-zmieniaja-swoje-szkoly).
Dwa lata po zakończeniu badania powrócono do tych samych placówek, aby sprawdzić, czy i w jakim stopniu osiągnięte rezultaty okazały się trwałe i potrzebne w dalszej pracy nauczycieli i w funkcjonowaniu szkół, w których pracują. I chociaż niniejszy raport stanowi podsumowanie obu etapów badania, to – biorąc pod uwagę jego cele i metodologię – zdecydowanie więcej uwagi poświęcono w nim aktualnie zebranym wynikom, a pierwsza faza posłużyła jako punkt odniesienia w ich interpretacji.