Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych?
Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych?

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autorzy / redaktorzy
Agnieszka Białek
Agnieszka Rybińska
Jadwiga Fila
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2019
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-83-65591-93-7
liczba stron
122
hasła przedmiotowe
Aktywizacja zawodowa
Analiza badań
Badania i analizy
Edukacja dorosłych
Projekt Szansa
język
polski
szczegółowe informacje

Niniejszy raport zawiera wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego w ramach pierwszej fazy projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).
Badanie jakościowe zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2019 r. i objęło 50 organizacji z ośmiu województw, które w codziennej działalności zajmują się m.in. wsparciem osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Badanie o charakterze eksploracyjnym miało na celu opisanie wybranych aspektów modelowych rozwiązań stosowanych przez instytucje działające na rzecz podnoszenia umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.