Języki obce w szkolnictwie średnim. Przegląd egzaminów krajowych w europie 2014/15
Raport Eurydice

Języki obce w szkolnictwie średnim. Przegląd egzaminów krajowych w europie 2014/15

Udostępnij:

autor / redaktor
Nathalie Baïdak (koordynacja), Isabelle De Coster, Marta Crespo Petit
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2016
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-92-9492-156-7
liczba stron
64
hasła przedmiotowe
Edukacja
Edukacja szkolna
Języki Obce w Szkole
Metody nauczania
język
polski
program
Eurydice
szczegółowe informacje

Niniejszy raport ma głównie na celu przedstawienie sytuacji w poszczególnych krajach europejskich w odniesieniu do obecnie obowiązujących egzaminów krajowych i opisanie sposobu ich działania. Egzaminy krajowe zostały zdefiniowane jako standaryzowane testy/egzaminy wprowadzone przez władze publiczne na poziomie centralnym i przeprowadzane pod ich nadzorem. W raporcie zostały uwzględnione wszystkie języki, z wyjątkiem języków nauczania, języków regionalnych i języków starożytnych. W większości przypadków języki objęte badaniem uznawane są za języki obce w krajowych programach nauczania (aby zapoznać się ze szczegółami, patrz Wstęp). Obecnie w Europie panuje szerokie przekonanie o znaczeniu nauczania języków obcych w szkole i poza nią oraz o ważnej roli, jaką odgrywa ewaluacja w podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się języków obcych. Wzrost znaczenia tych zagadnień w europejskiej agendzie politycznej doprowadził do opracowania niniejszego raportu przez sieć Eurydice.