Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

Udostępnij:

wydawca
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2013
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978- 83-64032-17-2
hasła przedmiotowe
Dyrektorzy szkół
Edukacja szkolna
Edukacja w Europie
Ewaluacja szkoły
Gimnazjum
Kadra szkolna
Nauczyciele
Szkoły
Szkoły podstawowe
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły zawodowe
język
polski
program
Eurydice
szczegółowe informacje

Publikacja przedstawia informacje dotyczące zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacji: od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Raport obejmuje całą ścieżkę kariery zawodowej nauczyciela od kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez pierwsze doświadczenia zawodowe, awans i proces doskonalenia zawodowego aż po czas przejścia na emeryturę. W rozdziałach poświęconych zagadnieniu kierowania szkołą czytelnik znajdzie informacje m.in. o tym, jak rekrutuje się dyrektorów szkół i jakich kwalifikacji wymaga się na stanowisku kierowniczym w szkole.