Liderzy internacjonalizacji
Problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów

Liderzy internacjonalizacji

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autor / redaktor
Michał Pachocki
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2020
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-83-66515-26-0
liczba stron
64
hasła przedmiotowe
Działania edukacyjne
Erasmus+
Liderzy
Projekty edukacyjne
Rozwój szkół
Wymiana szkolna
język
polski
szczegółowe informacje

Raport dotyczy badania, którego celem było określenie roli szkolnych liderów projektów w działaniach na rzecz współpracy
międzynarodowej w polskich placówkach edukacyjnych. Zebrane wyniki zostały zaprezentowane w poprzedzonych wprowadzeniem metodologicznym (rozdział I) trzech kolejnych rozdziałach, z których każdy przedstawia inne aspekty codziennej pracy liderów projektów. Rozdział II został zatem poświęcony okolicznościom, w jakich nauczyciele podejmują się koordynacji
projektów, oraz ogólnej organizacji zadań związanych z pracą liderów. W kolejnym (rozdział III) przedstawiono efekty umiędzynarodowienia z uwzględnieniem zmian, które badani koordynatorzy uznali za najważniejsze z perspektywy zarówno rozwoju osobistego, jak i ogólnej poprawy funkcjonowania szkół macierzystych. Ostatni z rozdziałów dotyczących opinii
respondentów (rozdział IV) opisuje wsparcie, jakie badani liderzy projektów otrzymują w swoich placówkach w zakresie współpracy zagranicznej.