Mobilność
sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji - od juniora do seniora

Mobilność

Udostępnij:

ang.
Mobility
ang.
as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority
autorzy / redaktorzy
Atłas Anna
Mendel Maria
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2012
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-64032-02-8
liczba stron
162
hasła przedmiotowe
Aktywne obywatelstwo
Mobilność
języki
polski
angielski
programy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Uczenie się przez całe życie
szczegółowe informacje

Publikacja jest podsumowaniem konferencji: "Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora", która odbyła się w dniach 17–19 października 2011 r. w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.