Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach Europie
Raport Eurydice

Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach Europie

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty Biura Eurydice
autor / redaktor
Ania Bourgeois (koordynacja), Marie-Pascale Balcon, Jari Matti Riiheläinen, dodatkowy wkład: Aude Antoine, Sogol Noorani i Michele Zagordo
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2016
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-92-9492-155-0
liczba stron
240
hasła przedmiotowe
Edukacja
Edukacja w Europie
Eurydice
Kompetencje kluczowe
Nauczanie
Nauczanie przedsiębiorczości
język
polski
program
Eurydice
szczegółowe informacje

Od wielu lat rozwijanie i promowanie nauczania przedsiębiorczości stanowi jeden z najważniejszych celów polityki Unii Europejskiej i państw członkowskich. Nauczanie przedsiębiorczości jest niezbędne nie tylko aby kształtować sposób myślenia młodzieży, lecz także by wyposażyć ich w umiejętności, wiedzę i postawy, które są potrzebne do rozwoju kultury przedsiębiorczości. W niniejszym raporcie, stanowiącym kontynuację wcześniejszych raportów Eurydice (2006, 2012), przedstawiono najnowsze osiągnięcia krajów europejskich w tym zakresie. Obejmuje on edukację szkolną (szkoły podstawowe, średnie ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe w szkołach) we wszystkich krajach/regionach będących członkami sieci Eurydice, z wyjątkiem Niemiec, Irlandii i Liechtensteinu. Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych wyników raportu, koncentrując się zwłaszcza na krajowych definicjach i wskaźnikach kontekstowych (patrz Rozdział 1), jak również na strategicznych działaniach i mechanizmach finansowania wspierających nauczanie przedsiębiorczości (patrz Rozdział 2). Omówiono tu również miejsce nauczania przedsiębiorczości w krajowych podstawach programowych i zestawach efektów kształcenia (patrz Rozdział 3), jak również w programach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (patrz Rozdział 4). W ostatnim rozdziale (Rozdział 5) przedstawiono przegląd elementów, które kraje europejskie już wprowadziły, jak również tych, które muszą być dalej rozwijane w celu zapewnienia postępów w zakresie nauczania przedsiębiorczości.