Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym
Raport z badania projektów partnerstw strategicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Polsce

Partnerstwa strategiczne  w szkolnictwie wyższym

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autorzy / redaktorzy
Agnieszka Rybińska
Jadwiga Fila
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2020
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-83-66515-37-6
liczba stron
104
hasła przedmiotowe
Badania ilościowe
Erasmus+
Mobilność
Partnerstwa strategiczne
Szkolnictwo wyższe
język
polski
program
Erasmus+
szczegółowe informacje

Partnerstwa strategiczne to projekty oparte głównie na różnorodności. Interdyscyplinarność tematów i zagadnień połączonych w ramach jednego przedsięwzięcia, a także zróżnicowanie doświadczeń i zasobów poszczególnych partnerów sprawiają, że tego rodzaju inicjatywy sprzyjają osiągnięciu rezultatów, wykraczających poza te, które są zakładane we wnioskach. Wartość dodana takich przedsięwzięć polega m.in. na wypracowaniu wspólnych kontaktów, które mogą być wykorzystywane w kolejnych inicjatywach. Dydaktyczny charakter efektów działań projektowych pozwala na ich wykorzystanie w innych obszarach i innych dziedzinach nauki.