Polityka młodzieżowa w Polsce
Encyklopedia Komisja Europejskiej Youth Wiki. Tom 2

Polityka młodzieżowa w Polsce

Udostępnij:

autor / redaktor
Magdalena Dudkiewicz
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2019
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
liczba stron
80
hasła przedmiotowe
Młodzież wobec globalnych wyzwań
Polityka młodzieżowa
Youth Wiki
język
polski
program
Erasmus+
szczegółowe informacje

"W niespełna pół roku po ukazaniu się pierwszego tomu publikacji Polityka młodzieżowa w Polsce oddajemy w Państwa ręce część drugą. Tym razem skoncentrowaliśmy się na działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży w trzech obszarach: zdrowie i dobre samopoczucie, kreatywność i kultura oraz globalne wyzwania.
Prezentowany materiał został przygotowany w ramach Youth Wiki – internetowej encyklopedii Komisji Europejskiej, mającej na celu przedstawienie obecnego stanu polityki młodzieżowej w Europie i najważniejszych reform wpływających na życie młodych ludzi. Encyklopedia jest regularnie aktualizowana i obejmuje osiem obszarów wymienionych w dokumencie Europejska współpraca na rzecz młodzieży (2010–2018):
→ kształcenie i szkolenie,
→ zatrudnienie i przedsiębiorczość,
→ zdrowie i dobra kondycja,
→ zaangażowanie,
→ wolontariat,
→ włączenie społeczne,
→ młodzież i świat,
→ kreatywność i kultura.
Zawiera ona zbiorcze zestawienia statystyczne, wyniki badań naukowych dotyczących młodzieży w danym kraju oraz analizę aktów prawnych. Struktura rozdziałów wynika z układu przyjętego przez encyklopedię Youth
Wiki, jednak w niektórych wypadkach została zmodyfikowana, aby lepiej odzwierciedlać polskie realia. Niniejsza publikacja, podobnie jak pierwszy tom, nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z sytuacją młodych ludzi w Polsce. Naszym celem było zobrazowanie działań na rzecz młodzieży, nie zaś wskazywanie rekomendacji czy kierunków dalszych prac w tym zakresie. Treści zostały przygotowane w pierwszym półroczu 2019 r., należy jednak zaznaczyć, że wiele obszarów polityki na rzecz młodzieży uległo w tym czasie widocznym zmianom – publikacja opisuje stan, który ulega ewolucji i wymaga stałej diagnozy oraz oceny."

Mateusz Jeżowski
(ze wstępu)