Program „Uczenie się przez całe życie” w Polsce
Raport 2012

Program „Uczenie się przez całe życie” w Polsce

Udostępnij:

szczegółowe informacje

Raport przedstawia działalność programu "Uczenie się przez całe życie" w Polsce. Zawiera statystykami za rok 2012, działania Narodowej Agencji, programy i inicjatywy wspomagające realizacje celów programu "Uczenie się przez całe życie".