Projekty wolontariatu grupowego w Europejskim Korpusie Solidarności
Raport z badania działań realizowanych przez polskie organizacje w latach 2018–2020

Projekty wolontariatu grupowego w Europejskim Korpusie Solidarności

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autorzy / redaktorzy
Jastrzębska-Żebrowska Joanna
Jeżowski Mateusz
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2020
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-83-66515-25-3
liczba stron
73
hasła przedmiotowe
Aktywne obywatelstwo
Europejski Korpus Solidarności
Wolontariat Europejski
wolontariat młodzieżowy
Wolontariusze
język
polski
program
Europejski Korpus Solidarności
szczegółowe informacje

Badanie omawiane w raporcie dotyczyło polskich organizacji i zagranicznych wolontariuszy – realizatorów i uczestników projektów wolontariatu grupowego odbywających się w Polsce od 1 stycznia 2019 roku do 1 lipca 2020 roku w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
Celem badania było przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego polskie organizacje angażują się w projekty wolontariatu grupowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jego realizatorzy chcieli również poznać korzyści wynikające z tego typu przedsięwzięć (zarówno dla pojedynczych uczestników, jak i całych instytucji), a także trudności pojawiające się w trakcie ich prowadzenia. Tym samym badanie umożliwiło zidentyfikowanie czynników przemawiających za prowadzeniem wolontariatu grupowego przez polskie instytucje oraz przeanalizowanie, w jakim stopniu tego typu działania wpisują się w misję, cele i codzienną pracę tych podmiotów.