Projekty z POWERem
Innowacje społeczne i mobilności ponadnarodowe

Projekty z POWERem

Udostępnij:

szczegółowe informacje

"Zagraniczny wyjazd edukacyjny dla wielu beneficjentów jest ogromnym wyzwaniem – organizacyjnym i merytorycznym. Choć jego przebieg opiera się na szczegółowo opracowanym planie, zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, które – wbrew obawom organizatorów i uczestników wyjazdu – mogą być dla nich szansą na rozwój oraz zdobycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych. Publikacja przedstawia projekty dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zrealizowane w latach 2014–2019, które znalazły się w grupie dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że będą wartościową inspiracją dla przyszłych beneficjentów PO WER.
Synergia między Europejskim Funduszem Społecznym a programem Erasmus+ jest działaniem wyjątkowym w Unii Europejskiej. Dzięki tej współpracy zwiększono dostępność studiów, kursów i szkoleń w sektorach: edukacja szkolna, edukacja dorosłych, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz szkolnictwo wyższe. Działania są realizowane ze środków PO WER w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej."