Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce
Tom 4 Serii Naukowej FRSE

Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce

Udostępnij:

seria wydawnicza
Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE
autor / redaktor
Monika Gromadzka
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2018
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-65591-54-8
liczba stron
320
hasło przedmiotowe
Edukacja dorosłych
język
polski
program
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
szczegółowe informacje

Głównym celem publikacji jest ukazanie szerszemu gronu odbiorców przynajmniej niewielkiego wycinka przestrzeni badawczej andragogów. Kluczem są tutaj terminy „przestrzeń” i „miejsce”. O ile miejsce traktowane jest bardziej dosłownie, geograficznie, jako pewien określony obszar (szkoła wyższa, uniwersytet ludowy, miejsce pracy), punkt na mapie, o tyle przestrzeń, a raczej przestrzenie, jest potraktowana bardziej metaforycznie. W pracy ujęte zostały różne przestrzenie edukacyjne: formalna, pozaformalna, nieformalna, a także przestrzenie życia ludzkiego, m.in. zawodowa czy przestrzeń życia społecznego.