Raport 2007-2013
Programy „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu” w Polsce

Raport 2007-2013

Udostępnij:

szczegółowe informacje

Raport prezentuje efekty działania unijnych programów edukacyjnych realizowanych w latach 2007-2013.