Rola pozaformalnej edukacji dorosłych we wzmacnianiu rozwoju innowacyjnej gospodarki

Rola pozaformalnej edukacji dorosłych we wzmacnianiu rozwoju innowacyjnej gospodarki

Udostępnij:

seria wydawnicza
Forum Edukacji Dorosłych
autorzy / redaktorzy
Drzażdżewski Stanisław
Śliwiak Greta
Szwałek Krzysztof
Worek Barbara
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2016
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka / Broszura / Przewodnik
ISBN / ISSN
978-83-65591-12-8
liczba stron
68
hasła przedmiotowe
Aktywizacja dorosłych
Aktywizacja obywateli
Edukacja dorosłych
Edukacja nieformalna
Edukacja pozaformalna
Kompetencje kluczowe
Kompetencje zawodowe
Kształcenie dorosłych
język
polski
szczegółowe informacje

Niniejsza publikacja przybliża znaczenie roli edukacji dorosłych, w tym kształcenia pozaformalnego, w budowaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz wzmacniających innowacyjną gospodarkę. Edukacja pozaformalna uznawana jest za jeden z głównych czynników wpływających na wzrost gospodarczy i społeczny. Jak pokazują badania (Raport Polski Rynek Pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie Bilansu Kapitału Ludzkiego 2010 – 2015, PARP, J. Górniak, 2015), podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności staje się koniecznością, która pozwoli nie tylko utrzymać się na rynku pracy, ale również wpływa na status społeczny.

Publikacja powstała przy okazji Forum Edukacji Dorosłych, odbywającego się 28 listopada 2016 r. w Warszawie. Forum Edukacji Dorosłych organizowane jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE wdrażającego w Polsce Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE.