Szkolnictwo wyższe w Europie 2009: postęp w realizacji Procesu Bolońskiego

Szkolnictwo wyższe w Europie 2009: postęp w realizacji Procesu Bolońskiego

Udostępnij:

autor / redaktor
Delhaxhe Arlette
wydawca
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2010
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-60058-76-3
liczba stron
72
hasła przedmiotowe
Europa
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Mobilność
Proces Boloński
Struktura licencjat-magister
Szkolnictwo wyższe
język
polski
program
Eurydice
szczegółowe informacje

Informacje niezbędne do sporządzenia raportu zostały zgromadzone przez biura krajowe w 31 państwach będących członkami sieci Eurydice, a w pozostałych 15 krajach biorących udział w Procesie Bolońskim przez przedstawicieli Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego.