The System of Education in Poland 2018

The System of Education in Poland 2018

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty Biura Eurydice
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2018
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-65591-56-2
liczba stron
126
hasła przedmiotowe
Eurydice
Struktura systemu edukacji
System Edukacji w Polsce
język
angielski
program
Eurydice
szczegółowe informacje

Publikacja opracowana przez Polskie Biuro Eurydice przedstawia system edukacji w Polsce w języku angielskim. Książka zawiera:
- informacje o reformie systemu oświaty (także w formie graficznej)
- opisy i dane statystyczne dla poszczególnych poziomów kształcenia – od przedszkola po szkolnictwo wyższe i uczenie się dorosłych,
- informacje o zawodzie nauczyciela, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zapewnianiu jakości w edukacji,
- zwięzłe informacje praktyczne dostosowane do potrzeb odbiorcy zagranicznego, zarówno ucznia/studenta, jak i nauczyciela/wykładowcy.
Publikacja polecana jest szczególnie osobom zaangażowanym we współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji.