Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne
Krajowy raport polskiej narodowej agencji programu Erasmus+

Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty z badań FRSE
autor / redaktor
Jeżowski Mateusz
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2016
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka / Raport / Broszura
ISBN / ISSN
978-83-64032-97-4
liczba stron
36
hasła przedmiotowe
Analiza badań
Analizy-badania
Badania i analizy
Wolontariat Europejski
język
polski
program
Erasmus+
szczegółowe informacje

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1 proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna społeczność wykazała zainteresowanie realizowanymi przez nich działaniami. Ponadto 92,6 proc. koordynatorów projektów zadeklarowało, że projekt EVS był postrzegany przez lokalną społeczność jako wzbogacający, a ponad 91 proc. koordynatorów potwierdziło, że lokalna społeczność była zaangażowana w działania projektu.

W oparciu o przedstawione powyżej rezultaty, niniejsze badanie miało na celu przeprowadzenie analizy jakościowej, która pozwoliła na zbadanie wpływu długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego na grupy docelowe organizacji goszczących oraz na społeczności lokalne, w których były realizowane. Badanie miało przede wszystkim na celu znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są rezultaty długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego?
  • W jaki sposób długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego i uczestniczący w nich zagraniczni wolontariusze oddziałują na grupy docelowe organizacji goszczących?
  • W jaki sposób długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego i uczestniczący w nich zagraniczni wolontariusze oddziałują społeczności lokalne, w których mieszkają i na rzecz których pracują?

Badanie pozwoliło również nakreślić obraz oczekiwań organizacji goszczących i wolontariuszy w odniesieniu do długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego oraz zaobserwować, czy oczekiwania te zostały spełnione.

Badanie zostało zrealizowane przez trzy Narodowe Agencje programu Erasmus+: z Polski, Węgier i Litwy, co umożliwiło porównanie krajowych realiów, znalezienie podobieństw i różnic w odniesieniu do lokalnego wpływu projektów EVS. Międzynarodowa analiza porównawcza została zawarta w raporcie międzynarodowym, a niniejszy raport przedstawia wyniki badania dla Polski. Badanie zostało sfinansowane w ramach budżetu współpracy Narodowych Agencji programu Erasmus+ (TCA).