Zapewnianie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w Europie

Zapewnianie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w Europie

Udostępnij:

autor / redaktor
Delhaxhe Arlette
wydawca
Eurydice / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2007
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-60058-18-3
liczba stron
92
hasła przedmiotowe
Doskonalenie nauczycieli
Doskonalenie zawodowe
Europa
Jakość edukacji
Jakość kształcenia
Kształcenie nauczycieli
Nauczyciele
język
polski
program
Eurydice