Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny
Raport Eurydice

Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny

Udostępnij:

seria wydawnicza
Raporty Biura Eurydice
autor / redaktor
Peter Birch (koordynacja), Marie-Pascale Balcon, Olga Borodankova, Olga Ducout, Shuveta Sekhri
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2016
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Raport
ISBN / ISSN
978-92-9492-153-6
liczba stron
138
hasła przedmiotowe
Edukacja
Edukacja w Europie
Eurydice
Mobilność edukacyjna
Nauczyciele
Potrzeby edukacyjne
język
polski
program
Eurydice
szczegółowe informacje

Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w procesie dydaktycznym w szkole. Potrzeba zoptymalizowania ich wkładu w nauczanie została potwierdzona na poziomie europejskim w formie priorytetu polityki. Zarówno Komisja Europejska, jak i Rada Unii Europejskiej podkreślały potrzebę poprawy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zwiększenia atrakcyjności tego zawodu. Informacje dotyczące skutecznych działań i polityk, czyli takich, które mogą pomyślnie sprostać przyszłym wyzwaniom są niezbędne w celu zwiększenia skuteczności, efektywności i znaczenia systemów edukacji w Europie.
Niniejszy raport koncentruje się na blisko dwumilionowej grupie nauczycieli zatrudnionych w szkołach średnich I stopnia (ISCED 2) oraz na systemach edukacji w Europie. Przeprowadzono tu analizę zależności między oficjalnymi zapisami regulującymi zawód nauczyciela a praktycznym wymiarem wykonywania tego zawodu i jego odbiorem społecznym. Raport zasadza się na wtórnej analizie danych z Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się (TALIS, 2013 r.), jak również na danych Eurydice i Eurostatu/UOE. Przedstawiono tu ilościowe i jakościowe informacje z bardzo różnych źródeł, jak również dane faktograficzne, opinie nauczycieli oraz treści dokumentów i regulacji prawnych w zakresie edukacji.