Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej
Przykłady dobrej praktyki w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Udostępnij:

autor / redaktor
Kolasińska Ewa
wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
rok wydania
2010
miejsce wydania
Warszawa
rodzaj publikacji
Książka
ISBN / ISSN
978-83-60058-83-1
liczba stron
68
hasła przedmiotowe
Dobre praktyki
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Upowszechnianie rezultatów projektu
Walka z ubóstwem
Wizyty studyjne
Wolontariat Europejski
Wykluczenie społeczne
język
polski
programy
Młodzież w działaniu
Uczenie się przez całe życie
szczegółowe informacje

Publikacja zawiera informacje na temat zwiększania szans edukacyjnych przeciwdziałających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez realizację projektów w programach europejskich.