Czytelnia jest jednym z narzędzi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mającym na celu ułatwienie dostępu do wydawanych przez Fundację publikacji na temat edukacji w Unii Europejskiej.

Wśród publikacji i broszur znajdziecie takie tematy jak: edukacja pozaformalna, szkolnictwo wyższe, edukacja w Europie, młodzież, edukacja dorosłych, przedsiębiorczość, edukacja językowa, technologie informacyjno-komunikacyjne i wiele innych.

Zapraszamy do przeglądania i pobierania publikacji.

Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych Europa dla Aktywnych 4/2017 Uczenie dorosłych okiem praktyka. EPALE 2017 Meant to be a mentor Budowanie kultury włączenia
społecznego poprzez eTwinning Języki Obce w Szkole 4/2017 Europa dla Aktywnych 1/2017 Języki Obce w szkole 1/2017 Zwycięskie projekty w Konkursie eTwinning 2017 Fundusz Pełen wiedzy Programowanie z eTwinning The impact of European Voluntary Service projects on local communities. Transnational report Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2016 Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Korzyści z realizacji projektów EDUinspiracje 2017 Kształcenie językowe w Polsce Języki Obce w Szkole 2/2017 Języki Obce w Szkole 3/2017 Europa dla Aktywnych 3/2017 Europa dla Aktywnych 2/2017 Papiery do kariery Fundusz Stypendialny SCIEX – program entuzjastów nauki Informator o programie Erasmus+ Języki Obce w Szkole 1/2016 Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016 Posiłki w szkołach w Europie Języki obce w programie Erasmus+ Europa dla Aktywnych 2/2016 Wizyty Przygotowawcze Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego The Meaning of eTwinning Pokolenie eTwinning Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne Rola pozaformalnej edukacji dorosłych we wzmacnianiu rozwoju innowacyjnej gospodarki EDUinspiracje 2016 Raport 2015 Mobile teachers change their schools Europa dla Aktywnych 3/2016 Języki Obce w Szkole 2/2016 Europa dla Aktywnych 4/2016 Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach Europie Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny Języki obce w szkolnictwie średnim. Przegląd egzaminów krajowych w europie 2014/15  Raport z realizacji Kampanii Ready,Study,Go! Poland w roku 2016 Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ Języki: Obce w szkole 3/2016 Języki Obce w szkole 4/2016 Mobilność kadry edukacyjnej – najlepsze projekty Ready, Study, Go! Poland Europa dla Aktywnych 2/2015 Na biało Języki Obce w Szkole 2/2015 Twój Eurodesk Sukces dzięki Europass Języki Obce w Szkole 3/2015 EDUinspirator 2015 EDUinspiracje 2015 EDUinspiracje – Media Historie sukcesu stypendystów SCIEX Zwycięzcy 2015 Europa dla Aktywnych 3/2015 Europa dla Aktywnych 4/2015 Raport 2014 Języki Obce w Szkole 4/2015 Erasmus+ Edukacja dorosłych Erasmus+ Młodzież Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ Erasmus+ Sport Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna Meant to be a Mentor Podziel się sukcesem! Program eTwinning Planuj i upowszechniaj rezultaty projektów The Web We Want Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie Efekty uczenia się w Programie „Młodzież w działaniu” Uczyć się inaczej Badanie wpływu programu
Erasmus