Czytelnia jest jednym z narzędzi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mającym na celu ułatwienie dostępu do wydawanych przez Fundację publikacji na temat edukacji w Unii Europejskiej.

W Czytelni FRSE znajdują się m.in: W Czytelni FRSE znajdują się m.in: Monografie naukowe, Wydawnictwa tematyczne, Raporty o Programie Erasmus+ w Polsce, Raporty z badań, Czasopisma, Publikacje sieci Eurydice,

Zapraszamy do przeglądania i pobierania publikacji.

Europa dla Aktywnych 1/2020 Języki Obce w Szkole 1/2020 Europa dla Aktywnych 2/2020 Języki Obce w Szkole 2/2020 Liderzy internacjonalizacji Języki Obce w Szkole 3/2020 Edukacja dorosłych – globalny układ odpornościowy Projekty wolontariatu grupowego w Europejskim Korpusie Solidarności Education – Relationships – Play Samorząd a umiędzynarodowienie szkoły Struktury europejskich systemów edukacji Twój Eurodesk. Wiosna 2020 Zagraniczni wolontariusze w polskich szkołach i przedszkolach EDUinspiracje. Konkurs 2019 Pierwsze kroki w EKS Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2020 15 lat programu eTwinning Learning Outcomes and Their Assessment in Learning Mobility Projects Twój Eurodesk. Lato 2020 Ewaluacja w działaniach edukacyjnych Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie International volunteers in Polish schools and kindergartens Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski
Korpus Solidarności – raport 2019 Evaluation in Educational Practice Europa dla Aktywnych 3/2020 Oblicza Erasmusa+ Zoom East 2020
Europa dla Aktywnych 2/2019 Języki Obce w Szkole 2/2019 Europa dla Aktywnych 3/2019 Języki Obce w Szkole 3/2019 Europa dla Aktywnych 4/2019 Języki Obce w Szkole 4/2019 Języki Obce w Szkole 5/2019 Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole Wykształcenie zawodowe Jakość i ewaluacja w projektach programu eTwinning Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2019 Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych Polityka młodzieżowa w Polsce Erasmus... and what next? Uchodźcy - dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie Edukacja - relacja - zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Międzynarodowy wolontariat młodzieży Kreatywność w systemie edukacji Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2018 Academic planner for Erasmus+ students in Poland 2019/20 Evidence-based approach in Erasmus+ Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych? Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? How did mobile teachers change their schools? Twój Eurodesk. Jesień 2019 Rezultaty w projektach edukacyjnych From the Need to the Project Idea Sześć kontekstów uczenia (się) dorosłych Projekty z POWERem Polityka młodzieżowa w Polsce Twój Eurodesk Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie Uczenie dorosłych okiem praktyka. EPALE 2017 Meant to be a mentor Biuletyn Podziel się sukcesem Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18 Kompetencje zdobywane w ramach Wolontariatu Europejskiego w kontekście wymogów rynku pracy Europa dla Aktywnych Europa dla Aktywnych 3/2018 Evidence-based policy in Erasmus+ Jak zwiększyć trwałość rezultatów projektów? Od potrzeby do koncepcji projektu Języki Obce w Szkole 3/2018 Kolaż doświadczeń uczących (się) dorosłych Języki Obce w Szkole 4/2018 Europa dla Aktywnych 4/2018 Przywództwo nauczycieli Kompetencje przyszłości Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2017 The System of Education in Poland 2018 Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce Siła partnerstw strategicznych Mobilność kluczem do kariery? Polityka młodzieżowa w krajach Partnerstwa Wschodniego Is mobility the key to a successful career? Erasmus... i co dalej? Rola opiekuna praktyk zagraniczych w projektach mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2018 Międzynarodowe wymiany młodzieży Teacher Leadership EDUinspiracje. Konkurs 2018 ECVET Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej
Mapa projektów Zoom East 2018 Youth Policy in Eastern Partnership Countries Języki Obce w szkole 1/2017 Programowanie z eTwinning Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Korzyści z realizacji projektów Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych Europa dla Aktywnych 2/2017 Papiery do kariery Daj się odnaleźć Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne 25 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Szkoła równych szans