Czytelnia jest jednym z narzędzi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mającym na celu ułatwienie dostępu do wydawanych przez Fundację publikacji na temat edukacji w Unii Europejskiej.

W Czytelni FRSE znajdują się m.in: W Czytelni FRSE znajdują się m.in: Monografie naukowe, Wydawnictwa tematyczne, Raporty o Programie Erasmus+ w Polsce, Raporty z badań, Czasopisma, Publikacje sieci Eurydice,

Zapraszamy do przeglądania i pobierania publikacji.

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole Jakość i ewaluacja w projektach programu eTwinning Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2019 25 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Języki Obce w Szkole 1/2019 Europa dla Aktywnych 1/2019 Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych Polityka młodzieżowa w Polsce Erasmus... and what next? Europa dla Aktywnych 2/2019 Języki Obce w Szkole 2/2019 Uchodźcy - dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie Edukacja - relacja - zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wolontariat międzynarodowy młodzieży Kreatywność w systemie edukacji Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2018 Europa dla Aktywnych 3/2019 Academic planner for Erasmus+ students in Poland 2019/20 Evidence-based approach in Erasmus+ Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych? Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? Języki Obce w Szkole 3/2019 How did mobile teachers change their schools? Twój Eurodesk. Jesień 2019 Biuletyn Podziel się sukcesem Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18 Kompetencje zdobywane w ramach Wolontariatu Europejskiego w kontekście wymogów rynku pracy Europa dla Aktywnych 3/2018 Evidence-based policy in Erasmus+ Jak zwiększyć trwałość rezultatów projektów? Od potrzeby do koncepcji projektu Kolaż doświadczeń uczących (się) dorosłych Przywództwo nauczycieli Kompetencje przyszłości Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2017 The System of Education in Poland 2018 Europa dla Aktywnych Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce Języki Obce w Szkole 3/2018 Siła partnerstw strategicznych Mobilność kluczem do kariery? Polityka młodzieżowa w krajach Partnerstwa Wschodniego Is mobility the key to a successful career? Języki Obce w Szkole 4/2018 Europa dla Aktywnych 4/2018 Erasmus... i co dalej? Rola opiekuna praktyk zagraniczych w projektach mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2018 Międzynarodowe wymiany młodzieży Teacher Leadership EDUinspiracje. Konkurs 2018 Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej
Mapa projektów Zoom East 2018 Języki Obce w szkole 1/2017 Programowanie z eTwinning Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Korzyści z realizacji projektów Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych Papiery do kariery Daj się odnaleźć Wpływ projektów Wolontariatu Europejskiego na społeczności lokalne